Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

Orliki - Sezon 2023REGULAMIN

REGULAMIN SEZON 2023
 
Mecze rozgrywane będą na boisku „ORLIK” w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 
Organizatorem Ligi „Rudzkie Orliki” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
 
Pkt 1
Do rozgrywek dopuszczony zostanie zespół, który przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy imienną listę zgłoszeń zawodników drogą elektroniczną do dnia podanego 
w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym oraz uiści wpisowe. Wpisowe powinno być uiszczone przed spotkaniem organizacyjnym, na którym należy przedstawić dowód wpłaty. Spotkanie organizacyjne odbywać się będzie przed każdym sezonem – dokładna data zostanie podana kierownikom drużyn po zakończeniu procedur związanych ze zgłaszaniem drużyn. 
Wpisowe za udział w rozgrywkach czyli 1 liga - 1000 zł 2 liga - 900 zł w sezonie 2023 należy wpłacić na konto MOSiR Ruda Śląska, lub w kasie MOSiR przy ul. Hallera 14a
Dane do przelewu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Gen. Hallera 14a
41-709 Ruda Śląska
Nr konta: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227
W tytule przelewu lub przy wpłacie w kasie należy podać/wpisać: Rudzkie Orliki – „Nazwa drużyny”.
 
Pkt 2
Zawodnik startujący w LRO musi być „amatorem” tzn. nie może być zawodnikiem żadnej drużyny zgłoszonej do rozgrywek prowadzonych przez OZPN, MZPN, PZPN ani przez inne organizacje piłkarskie.
Zawodnik zgłaszany do LRO musi mieć co najmniej pół roku przerwy od ostatniego rozegranego spotkania jako zawodnik zrzeszony. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do sprawdzenia swoich zawodników w ŚZPN oraz w bazie PZPN przed dopuszczeniem ich do gry w danym zespole. W przypadku wątpliwości to do kapitanów zainteresowanych drużyn należy dostarczenia oficjalnego, pisemnego potwierdzenia półrocznej absencji od lig zawodowych zawodnika.
 
Pkt 3
Każda drużyna może na swojej karcie zgłoszeń umieścić minimum 9, a maksymalnie 15 graczy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer), którą należy dostarczyć drogą elektroniczną w terminie podanym w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym.
 
Pkt 4
Skład można uzupełniać (do ilości 15 zawodników) w trakcie trwania całego sezonu. Zawodnika (dopisywanego) można zgłaszać drogą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed jego pierwszym meczem w lidze.
Zgłoszenia zawodników i transfery wysyłane mailem do organizatora najpóźniej do środy poprzedzającej mecz. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone zwrotnym mailem przez organizatora. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zawodnika. Udział zawodnika niepotwierdzonego będzie równoznaczny z walkowerem.
Transfery zawodników (z drużyny „A” do drużyny „B”) są możliwe tylko pomiędzy rundami natomiast wymiana zawodnika (skreślenie zawodnika z listy drużyny i wpisanie nowego) lub wpisanie nowego zawodnika są możliwe w trakcie całego sezonu.
Liczba dozwolonych transferów/wymian to 3 w sezonie.
 
 
 
Pkt 5
W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika lub innych wykroczeń regulaminowych, które eliminują jego grę w danym zespole kapitan lub kierownik drużyny przeciwnej ma obowiązek sprawdzenia tych niejasności w obecności organizatora zawodów. Protesty (wyłącznie na piśmie) odnośnie zastrzeżeń regulaminowych można składać nie później niż do pierwszego dnia roboczego po danym meczu, drogą elektroniczną lub osobiście w MOSiR Ruda Śląska przy ul. Hallera. 
 
Pkt 6
Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne 
z przegraniem przez drużynę spotkania, w którym on wystąpił, walkowerem 0:3.
 
Pkt 7
Każda drużyna ma prawo do zmiany swojej nazwy podczas trwania całego sezonu.
 
Pkt 8
Zespoły biorące udział w rozgrywkach ligi „Rudzkie Orliki” zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach z tym, że bramkarze obydwu drużyn muszą się różnić ubiorem od reszty graczy, zaś kapitanowie winni nosić na ramieniu opaskę. W razie jednakowych koszulek obydwu drużyn organizator zapewnia znaczniki.
 
Pkt 9
Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy po 20 minut każdy. Przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową nie może przekroczyć 5 minut. W szczególnych przypadkach sędzia ma prawo do zatrzymania czasu gry. Jeżeli wybita na aut piłka spadnie poza ogrodzenie, czas zostaje zatrzymany. Wznowienie gry i ponowne uruchomienie zegara następują na gwizdek sędziego. We wszystkich innych przypadkach o zatrzymaniu czasu decyduje sędzia meczu.
 
Pkt 10
W rozgrywkach stosowane są kary w postaci upomnień (kartka żółta) 
oraz wykluczeń (kartka czerwona). Ocena rodzaju przewinienia należy wyłącznie do sędziego.
2x żółta kartka w jednym spotkaniu = czerwona kartka
3x żółta kartka w sezonie = wykluczenie na jeden mecz w najbliższym spotkaniu.
1x żółta kartka za niesportowe zachowanie 1 mecz pauzy.
Zawodnik może otrzymać żółtą lub czerwoną kartkę za obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku. Sędzia będzie karać również za notoryczne, głośne przeklinanie.
Nie ma fauli kumulowanych. Zasady jak na dużym boisku.
 
Pkt 11
Kartka czerwona wyklucza z gry zawodnika w najbliższym spotkaniu swej drużyny. Kara ta jest niezależna od dalszych ewentualnych konsekwencji. Zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia boiska i nie ma możliwości powrotu na boisko. Po dwóch minutach w miejsce wykluczonego zawodnika wchodzi nowy zawodnik.
 
Pkt 12
W przypadku udziału w meczu zawodnika ukaranego w poprzednim meczu czerwoną kartką – drużyna, w której wystąpił gracz nieuprawiony przegrywa walkowerem 0:3 niezależnie od dalszych konsekwencji.
 
Pkt 13
Drużyna przegrywająca w danej rundzie trzy mecze walkowerem zostaje automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek, a mecze przez nią dotychczas rozegrane zostają unieważnione (dotyczy to rundy w której drużyna ta została wycofana). Anulowane również zostają otrzymane kartki w tych spotkaniach, natomiast swoją moc zachowują sankcje karne wobec zawodników i drużyn. 
Wyjątek stanowią walkowery za grę nieuprawnionych zawodników. Jeżeli dotyczą cały czas jednego gracza, który grał jako nieuprawniony zawodnik traktowane jest to jako jedno wykroczenie. Oznacza to, że drużyna przegrywa mecze w których zawodnik uczestniczył walkowerami natomiast nie zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek. Za każdego nieuprawnionego do gry zawodnika przyznawany jest walkower.
 
Pkt 14
Wszystkie drużyny obowiązuje terminarz, który dostępny będzie na stronie internetowej rozgrywek.
 
Pkt 15
Przesunięcie godziny meczu w danym dniu możliwe jest podczas trwania całego sezonu. W celu zmiany godziny spotkania należy dostarczyć do animatora najpóźniej w dniu meczu wypełnionego  "formularza przekładania spotkań". Formularz dostępny jest w Dziale Organizacji Imprez. (dot. jedynie zmiany godziny meczu w danym dniu)
Dopuszczalne są również 3 zmiany terminu rozgrywania spotkań w sezonie.
Każda drużyna może 1 raz przełożyć termin spotkania bez uzgodnienia z drużyna przeciwną najpóźniej do środy 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.
Każda drużyna może 2 razy przełożyć spotkanie, po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i organizatorem (potwierdzenie mailem obu drużyn do organizatora), najpóźniej do środy poprzedzającej mecz.
Do końca każdej rundy muszą zostać rozegrane wszystkie mecze, które planowo miały się w nich odbyć. To znaczy, że nie ma możliwości przesunięcia meczu z I rundy na termin przypadającą na II rundę.
 
Pkt 16
Zespół powinien być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie (pięciu zdrowych zdolnych do gry zawodników w polu plus bramkarz) przewidzianej terminarzem rozgrywek. Jeżeli dana drużyna nie będzie gotowa i nie stawi się do gry to po upłynięciu 10 minut drużyna zostaje ukarana walkowerem. Zespół musi rozpocząć mecz w sześcioosobowym składzie.
 
Pkt 17
W przypadku nie przybycia sędziego, organizator wyznacza sędziego przygodnego (nie będącego zawodnikiem występującej drużyny) za zgodą kapitanów obydwu drużyn.
 
Pkt 18
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, w przypadku potwierdzenia udziału w rozgrywkach mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 20.
 
Pkt 19
Rozgrywki prowadzone będą na poziomie I i II ligi. Na podstawie rozegranych spotkań zarówno w pierwszej jak i drugiej lidze zostaną sporządzone tabele dla obu lig, które będą decydować o końcowej kolejności drużyn w lidze pierwszej oraz w lidze drugiej. 
O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
liczba punktów
wynik bezpośredniego pojedynku
różnica bramek
ilość zdobytych bramek
przy równej ilości punktów trzech bądź więcej drużyn o kolejności w tabeli końcowej decyduje tzw. „mała tabelka”.
Po zakończeniu sezonu planowane są awanse z ligi drugiej 
i spadki zespołów z ligi pierwszej.
 
Rozgrywki będą prowadzone jako jedna runda.
Sezon zasadniczy przeprowadzony zostanie w formie ligi każdy z każdym, jedna runda.
10 drużyn ligi I zagra systemem każdy z każdym o zwycięstwo w LRO.
W II lidze drużyny rozegrają spotkania każdy z każdym.
 
Po zakończeniu sezonu planowane są awanse z ligi drugiej i spadki zespołów z ligi pierwszej.
Zwycięzca rywalizacji w lidze drugiej uzyskuje automatyczny awans do ligi pierwszej 
i będzie uprawniony do udziału w rozgrywkach w lidze pierwszej.
Tym samym automatycznie z ligi pierwszej zostanie zdegradowany zespół, który 
w rozgrywkach ligi pierwszej po sezonie zasadniczym uplasuje się na ostatniej pozycji 
w tabeli tej ligi.
Zespół, który w sezonie zasadniczym rozgrywek ligi pierwszej zajmie przedostatnią pozycję, zagra mecz z drugą drużyną ligi drugiej. Natomiast zespół, który uplasował się na trzecim miejscu od końca pierwszej ligi zagra z trzecią drużyną ligi drugiej.
W przypadku gdy mecz barażowy zakończy się remisem – zwycięzce wyłonią rzuty karne.
 
 
Pkt 20
Niniejszy regulamin wraz z przepisami do gry piłki nożnej jest jedyną podstawą tych rozgrywek.
 
Pkt 21
Każdy zespół przystępujący do ligi zobowiązany jest do posiadania strojów z widocznymi numerkami (różnymi dla każdego zawodnika z zespołu) od 0-99. Nie stosowanie się do tego punktu regulaminu jest równoznaczne z walkowerem.
 
Pkt 22
Kierownik zespołu zobowiązany jest do wypisywania protokołu meczowego 
(w tym do podania nazwisk, imion i numerów zawodników) przed jego rozpoczęciem zaś po jego zakończeniu podpisem potwierdzić zdobywców bramek oraz zawodników ukaranych upomnieniami lub wykluczeniem. Podpisanie protokołu wiąże się z potwierdzeniem zawartych w nim danych. W przypadkach ciągłego nie wywiązywania się z nie wypisywania protokołu meczowego organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia następujących kar dla zespołu:
upomnienie na piśmie
przyznanie walkoweru zespołowi w przypadku notorycznego nie wywiązywania się z obowiązku wypełnienia protokołu meczowego.
 
Pkt 23
Kapitanowie drużyn, którzy mają wątpliwości co do tożsamości zawodników z przeciwnej drużyny mają prawo je zgłosić do animatora boiska, który może sprawdzić zgodność danych osobowych (dowód osobisty) z danymi w kartach drużyny. Jeżeli sędzia po sprawdzeniu dowodu tożsamości po meczu stwierdzi udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, drużyna ukarana zostaje walkowerem.
 
Pkt 24
Każdy z zawodników uczestniczących w LRO ma obowiązek posiadania i okazania na prośbę animatora dowodu ze zdjęciem w celu weryfikacji jego danych osobowych z kartą zespołu. Gracz, który z jakichkolwiek powodów nie okaże dowodu tożsamości nie może brać udziału w rozgrywkach. 
 
 
Pkt 25
Zawodnicy występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą konsekwencji ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.
 
Pkt 26
W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w terminarzu rozgrywek.
 
Pkt 27
Za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu rzeczy osobiste organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Pkt 28
Za bójkę na obiekcie MOSiR na której będą rozgrywane mecze osoby biorące w niej udział otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu, bez możliwości odwołania się.
 
Pkt 29
Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora (w tym kierowanie wulgaryzmów pod ich adresem, również po spotkaniu) sędzia oraz organizator ma prawo przyznać karę dyskwalifikacji zawodnika na jeden, dwa, trzy mecze bądź jeżeli sytuacja tego wymaga na cały sezon bez możliwości odwołania się. 
 
Pkt 30
Sędziowie LRO pełnią również rolę organizatorów, mają więc prawo w sytuacjach spornych podejmować decyzje co do rozgrywanych spotkań jak i funkcjonowania całej ligi.
 
Pkt 31
Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.
 
Pkt 32
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
 
Pkt 33
Za porządek oraz uszkodzenia w szatni odpowiadają drużyny, które ostatnie z niej korzystały. Aby uniknąć konsekwencji związanych z dewastacją kapitanowie drużyn powinni przed meczem zgłosić wszelkie usterki zauważone w szatni.
 
Pkt 34
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.
 
Pkt 35
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających z przebiegu prowadzonych rozgrywek.
 
Pkt 36
Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

Orliki — Runda II
Kolejka 7
Grupa mistrzowska:
B-ce Team2:3AWIRwięcej»
(19-11-2023 11:15)
JOGA BONITO3:5KostKevwięcej»
(19-11-2023 10:15)
Grupa spadkowa:
Silesia Bulls9:2HHTwięcej»
(19-11-2023 12:15)
Grupa mistrzowska:
Lambda - Zygzak12:1AKF Ślonskwięcej»
(18-11-2023 12:15)
RST Team2:2ZZ Kadra Bielszowicewięcej»
(18-11-2023 11:15)
Grupa spadkowa:
Swojskie Konfitury3:3Wojak Godulawięcej»
(18-11-2023 13:15)
AGU0:3No Namewięcej»
(18-11-2023 10:15)
Kolejka 6
Grupa mistrzowska:
KostKev1:4RST Teamwięcej»
(05-11-2023 14:00)
Grupa spadkowa:
No Name5:1FC Bar Karolinkawięcej»
(05-11-2023 12:15)
HHT2:1Swojskie Konfiturywięcej»
(05-11-2023 11:15)
Wojak Godula3:0AGUwięcej»
(05-11-2023 10:15)
Kolejka 4
Grupa mistrzowska:
JOGA BONITO3:7B-ce Teamwięcej»
(05-11-2023 13:15)