Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

Orliki - Sezon 2024REGULAMIN

REGULAMIN SEZON 2024

Mecze rozgrywane będą na boisku „ORLIK” w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera

Organizatorem Ligi „Rudzkie Orliki” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Pkt 1

Do rozgrywek dopuszczony zostanie zespół, który przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy

imienną listę zgłoszeń zawodników drogą elektroniczną do dnia podanego

w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym oraz uiści wpisowe. Wpisowe powinno być

uiszczone przed spotkaniem organizacyjnym, na którym należy przedstawić dowód wpłaty.

Spotkanie organizacyjne odbywać się będzie przed każdym sezonem – dokładna data zostanie

podana kierownikom drużyn po zakończeniu procedur związanych ze zgłaszaniem drużyn.

Wpisowe za udział w rozgrywkach czyli 1300 zł w sezonie 2024 należy wpłacić na konto MOSiR

Ruda Śląska, lub w kasie MOSiR przy ul. Hallera 14a

Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Gen. Hallera 14a

41-709 Ruda Śląska

Nr konta: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227

W tytule przelewu lub przy wpłacie w kasie należy podać/wpisać: Rudzkie Orliki – „Nazwa

drużyny”.

Pkt 2

Zawodnik startujący w LRO musi być „amatorem” tzn. nie może być zawodnikiem żadnej drużyny

zgłoszonej do rozgrywek prowadzonych przez OZPN, MZPN, PZPN ani przez inne organizacje

piłkarskie.

Zawodnik zgłaszany do LRO musi mieć co najmniej pół roku przerwy od ostatniego rozegranego

spotkania jako zawodnik zrzeszony. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do sprawdzenia swoich

zawodników w ŚZPN oraz w bazie PZPN przed dopuszczeniem ich do gry w danym zespole. W

przypadku wątpliwości to do kapitanów zainteresowanych drużyn należy dostarczenia oficjalnego,

pisemnego potwierdzenia półrocznej absencji od lig zawodowych zawodnika.

Pkt 3

Każda drużyna może na swojej karcie zgłoszeń umieścić minimum 9, a maksymalnie 15 graczy

(imię, nazwisko, data urodzenia, numer), którą należy dostarczyć drogą elektroniczną w terminie

podanym w przedsezonowym komunikacie organizacyjnym.

Pkt 4

Skład można uzupełniać (do ilości 15 zawodników) w trakcie trwania całego sezonu. Zawodnika

(dopisywanego) można zgłaszać drogą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed jego pierwszym

meczem w lidze.

Zgłoszenia zawodników i transfery wysyłane mailem do organizatora najpóźniej do środy

poprzedzającej mecz. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone zwrotnym mailem przez organizatora.

Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem zgłoszenia zawodnika. Udział zawodnika

niepotwierdzonego będzie równoznaczny z walkowerem.

Transfery zawodników (z drużyny „A” do drużyny „B”) są możliwe tylko pomiędzy rundami

natomiast wymiana zawodnika (skreślenie zawodnika z listy drużyny i wpisanie nowego) lub

wpisanie nowego zawodnika są możliwe w trakcie całego sezonu.

Liczba dozwolonych transferów/wymian to 3 w sezonie.

Pkt 5

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika lub innych wykroczeń

regulaminowych, które eliminują jego grę w danym zespole kapitan lub kierownik drużyny

przeciwnej ma obowiązek sprawdzenia tych niejasności w obecności organizatora zawodów.

Protesty (wyłącznie na piśmie) odnośnie zastrzeżeń regulaminowych można składać nie później niż

do pierwszego dnia roboczego po danym meczu, drogą elektroniczną lub osobiście w MOSiR Ruda

Śląska przy ul. Hallera.

Pkt 6

Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne

z przegraniem przez drużynę spotkania, w którym on wystąpił, walkowerem 0:3.

Pkt 7

Każda drużyna ma prawo do zmiany swojej nazwy podczas trwania całego sezonu.

Pkt 8

Zespoły biorące udział w rozgrywkach ligi „Rudzkie Orliki” zobowiązane są do występowania w

jednolitych strojach z tym, że bramkarze obydwu drużyn muszą się różnić ubiorem od reszty

graczy, zaś kapitanowie winni nosić na ramieniu opaskę. W razie jednakowych koszulek obydwu

drużyn organizator zapewnia znaczniki.

Pkt 9

Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy po 20 minut każdy. Przerwa pomiędzy pierwszą a drugą

połową nie może przekroczyć 5 minut. W szczególnych przypadkach sędzia ma prawo do

zatrzymania czasu gry. Jeżeli wybita na aut piłka spadnie poza ogrodzenie, czas zostaje zatrzymany.

Wznowienie gry i ponowne uruchomienie zegara następują na gwizdek sędziego. We wszystkich

innych przypadkach o zatrzymaniu czasu decyduje sędzia meczu.

Pkt 10

W rozgrywkach stosowane są kary w postaci upomnień (kartka żółta)

oraz wykluczeń (kartka czerwona). Ocena rodzaju przewinienia należy wyłącznie do sędziego.

2x żółta kartka w jednym spotkaniu = czerwona kartka

3x żółta kartka w sezonie = wykluczenie na jeden mecz w najbliższym spotkaniu.

1x żółta kartka za niesportowe zachowanie 1 mecz pauzy.

Zawodnik może otrzymać żółtą lub czerwoną kartkę za obraźliwe komentarze w stosunku do

zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie

nie znajduje się na boisku. Sędzia będzie karać również za notoryczne, głośne przeklinanie.

Nie ma fauli kumulowanych. Zasady jak na dużym boisku.

Pkt 11

Kartka czerwona wyklucza z gry zawodnika w najbliższym spotkaniu swej drużyny. Kara ta jest

niezależna od dalszych ewentualnych konsekwencji. Zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę

zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia boiska i nie ma możliwości powrotu na

boisko. Po dwóch minutach w miejsce wykluczonego zawodnika wchodzi nowy zawodnik.

Pkt 12

W przypadku udziału w meczu zawodnika ukaranego w poprzednim meczu czerwoną kartką –

drużyna, w której wystąpił gracz nieuprawiony przegrywa walkowerem 0:3 niezależnie od dalszych

konsekwencji.

Pkt 13

Drużyna przegrywająca w danej rundzie trzy mecze walkowerem zostaje automatycznie wycofana z

dalszych rozgrywek, a mecze przez nią dotychczas rozegrane zostają unieważnione (dotyczy to

rundy w której drużyna ta została wycofana). Anulowane również zostają otrzymane kartki w tych

spotkaniach, natomiast swoją moc zachowują sankcje karne wobec zawodników i drużyn.

Wyjątek stanowią walkowery za grę nieuprawnionych zawodników. Jeżeli dotyczą cały czas

jednego gracza, który grał jako nieuprawniony zawodnik traktowane jest to jako jedno

wykroczenie. Oznacza to, że drużyna przegrywa mecze w których zawodnik uczestniczył

walkowerami natomiast nie zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek. Za każdego

nieuprawnionego do gry zawodnika przyznawany jest walkower.

Pkt 14

Wszystkie drużyny obowiązuje terminarz, który dostępny będzie na stronie internetowej rozgrywek.

Pkt 15

Przesunięcie godziny meczu w danym dniu możliwe jest podczas trwania całego sezonu. W celu

zmiany godziny spotkania należy dostarczyć do animatora najpóźniej w dniu meczu wypełnionego

"formularza przekładania spotkań". Formularz dostępny jest w Dziale Organizacji Imprez. (dot.

jedynie zmiany godziny meczu w danym dniu)

Dopuszczalne są również 3 zmiany terminu rozgrywania spotkań w sezonie.

Każda drużyna może 1 raz przełożyć termin spotkania bez uzgodnienia z drużyna przeciwną

najpóźniej do środy 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Każda drużyna może 2 razy przełożyć spotkanie, po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i

organizatorem (potwierdzenie mailem obu drużyn do organizatora), najpóźniej do środy

poprzedzającej mecz.

Do końca każdej rundy muszą zostać rozegrane wszystkie mecze, które planowo miały się w nich

odbyć. To znaczy, że nie ma możliwości przesunięcia meczu z I rundy na termin przypadającą na II

rundę.

Pkt 16

Zespół powinien być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie (pięciu zdrowych zdolnych do gry

zawodników w polu plus bramkarz) przewidzianej terminarzem rozgrywek. Jeżeli dana drużyna nie

będzie gotowa i nie stawi się do gry to po upłynięciu 10 minut drużyna zostaje ukarana

walkowerem. Zespół musi rozpocząć mecz w sześcioosobowym składzie. W przypadku gdy drużyna będzie w pięcioosobowym składzie, spotkanie może być rozegranie jeśli drużyna przeciwna wyrazi zgodę.

Pkt 17

W przypadku nie przybycia sędziego, organizator wyznacza sędziego przygodnego (nie będącego

zawodnikiem występującej drużyny) za zgodą kapitanów obydwu drużyn.

Pkt 18

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, w przypadku potwierdzenia

udziału w rozgrywkach mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 20.

Pkt 19

Rozgrywki prowadzone będą na poziomie I ligi. Na podstawie rozegranych spotkań w pierwszej

lidze zostaną sporządzone tabele, które będą decydować o końcowej kolejności drużyn w lidze

pierwszej.

O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

liczba punktów

wynik bezpośredniego pojedynku

różnica bramek

ilość zdobytych bramek

przy równej ilości punktów trzech bądź więcej drużyn o kolejności w tabeli końcowej decyduje tzw.

„mała tabelka”.

Rozgrywki będą prowadzone jako dwie rundy.

Sezon zasadniczy przeprowadzony zostanie w formie ligi każdy z każdym, pierwsza runda.

16 drużyn I ligi zagra systemem każdy z każdym o zwycięstwo w LRO.

W drugiej rundzie tabela zostanie podzielona na dwie grupy po 8 drużyn, drużyny rozegrają

spotkania każdy z każdym.

Pkt 20

Niniejszy regulamin wraz z przepisami do gry piłki nożnej jest jedyną podstawą tych rozgrywek.

Pkt 21

Każdy zespół przystępujący do ligi zobowiązany jest do posiadania strojów z widocznymi

numerkami (różnymi dla każdego zawodnika z zespołu) od 0-99. Nie stosowanie się do tego punktu

regulaminu jest równoznaczne z walkowerem.

Pkt 22

Kierownik zespołu zobowiązany jest do wypisywania protokołu meczowego

(w tym do podania nazwisk, imion i numerów zawodników) przed jego rozpoczęciem zaś po jego

zakończeniu podpisem potwierdzić zdobywców bramek oraz zawodników ukaranych

upomnieniami lub wykluczeniem. Podpisanie protokołu wiąże się z potwierdzeniem zawartych w

nim danych. W przypadkach ciągłego nie wywiązywania się z nie wypisywania protokołu

meczowego organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia następujących kar dla zespołu:

upomnienie na piśmie

przyznanie walkoweru zespołowi w przypadku notorycznego nie wywiązywania się z obowiązku

wypełnienia protokołu meczowego.

Pkt 23

Kapitanowie drużyn, którzy mają wątpliwości co do tożsamości zawodników z przeciwnej drużyny

mają prawo je zgłosić do animatora boiska, który może sprawdzić zgodność danych osobowych

(dowód osobisty) z danymi w kartach drużyny. Jeżeli sędzia po sprawdzeniu dowodu tożsamości po

meczu stwierdzi udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, drużyna ukarana zostaje

walkowerem.

Pkt 24

Każdy z zawodników uczestniczących w LRO ma obowiązek posiadania i okazania na prośbę

animatora dowodu ze zdjęciem w celu weryfikacji jego danych osobowych z kartą zespołu. Gracz,

który z jakichkolwiek powodów nie okaże dowodu tożsamości nie może brać udziału w

rozgrywkach.

Pkt 25

Zawodnicy występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą

konsekwencji ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.

Pkt 26

W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do zmian

w terminarzu rozgrywek.

Pkt 27

Za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu rzeczy osobiste organizator nie ponosi

odpowiedzialności.

Pkt 28

Za bójkę na obiekcie MOSiR na której będą rozgrywane mecze osoby biorące w niej udział

otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu, bez możliwości odwołania się.

Pkt 29

Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora (w tym kierowanie wulgaryzmów pod ich

adresem, również po spotkaniu) sędzia oraz organizator ma prawo przyznać karę dyskwalifikacji

zawodnika na jeden, dwa, trzy mecze bądź jeżeli sytuacja tego wymaga na cały sezon bez

możliwości odwołania się.

Pkt 30

Sędziowie LRO pełnią również rolę organizatorów, mają więc prawo w sytuacjach spornych

podejmować decyzje co do rozgrywanych spotkań jak i funkcjonowania całej ligi.

Pkt 31

Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie

z obowiązującymi przepisami bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.

Pkt 32

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

Pkt 33

Za porządek oraz uszkodzenia w szatni odpowiadają drużyny, które ostatnie z niej korzystały. Aby

uniknąć konsekwencji związanych z dewastacją kapitanowie drużyn powinni przed meczem zgłosić

wszelkie usterki zauważone w szatni.

Pkt 34

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i

mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.

Pkt 35

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających z przebiegu

prowadzonych rozgrywek.

Pkt 36

Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

Orliki — Runda I
Kolejka 8
Liga:
KostKev7:1B-ce Teamwięcej»
(26-05-2024 11:00)
RED BULL1:5ZZ Kadra Bielszowice IIwięcej»
(26-05-2024 10:00)
Silesia Bulls0:1Swojskie Konfiturywięcej»
(26-05-2024 9:00)
SPACE STARS3:0AKF Ślonskwięcej»
(25-05-2024 12:00)
HHT1:4Zygzakwięcej»
(25-05-2024 11:00)
Fryncita Street2:9RST Teamwięcej»
(25-05-2024 10:00)
MK ENVIRO5:0ANTEOwięcej»
(25-05-2024 9:00)
Kolejka 7
Swojskie Konfitury3:0AKF Ślonskwięcej»
(19-05-2024 12:00)
Zygzak6:5KostKevwięcej»
(19-05-2024 10:00)
ANTEO9:0HHTwięcej»
(19-05-2024 9:00)
Kolejka 6
SPACE STARS2:7Swojskie Konfiturywięcej»
(19-05-2024 11:00)
Kolejka 7
AWIR9:0SPACE STARSwięcej»
(18-05-2024 12:00)